Minaret

Minaret se nachází v parku u lednického zámku. Je výrazem romantismu a byl vystavěn podle návrhu Josefa Hardmutha v letech 1797-1804 za vlády Aloise I. Josefa z Lichtenštejna. Vzhledem k bažinatému terénu bylo podloží zpevněno více než pěti stovkami olšových pilotů dlouhých pět a půl metru, na které byl položen dubový rošt. Teprve na tento rošt bylo vztyčováno cihelné základové zdivo a klenby sklepení. Přízemní ochoz je tvořen dvanácti mohutnými sloupy, které nesou osm salonků nacházejících se v prvním podlaží. Ty jsou zdobeny orientálními arabeskami a mozaikami v maurském stylu a doplněny citáty z koránu. Nad nimi se tyčí štíhlá jehla věže minaretu se třemi zastřešenými ochozy. Poslední patro je ukončeno nástavcem zaklenutým kopulí, nad níž ční typický arabský půlměsíc. Výška stavby je 59,39 m a na svrchní ochoz vede 302 schodů.