Ministerstvo podpořilo značení kol i nové kamery

Městu Břeclav se podařilo získat dvě dotace z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019, který vyhlásilo ministerstvo vnitra. A to na forenzní identifikační značení jízdních kol a na pořízení nových kamer.

Na projekt forenzního identifikačního značení jízdních kol získalo město dotaci ve výši 50 000 korun. Město doplatí ze svého rozpočtu 65 000 Kč. Ochrana majetku občanů za pomoci forenzního identifikačního značení, tzv. syntetické DNA, je jedním z prvků prevence majetkové kriminality. Takto označená jízdní kola budou vybavena také samolepkami s upozorněním Městská policie Břeclav - Chráněno DNA, budou vyfotografována a detailně popsána do příslušných registračních formulářů. Označení kol forenzním identifikačním značením může odradit pachatele od úmyslu spáchat trestný čin, nebo jej usvědčit z jeho spáchání.
Druhým projektem je modernizace městského kamerového dohlížecího systému. Konkrétně jde o výměnu sedmi kamer, které jsou již tři roky za hranicí životnosti a v případě závady je již nebude možné opravit z důvodu zastaralé technologie. Předpokládaná hodnota pořízení sedmi kamer činí 700 000 Kč včetně DPH. Projekt byl podpořen maximální možnou částkou 350 000 Kč včetně DPH, podíl města na projektu bude rovněž 350 000 korun.

28. 6. 2019