Modernizace VO ve městě Břeclav

Název projektu:                           Modernizace VO ve městě Břeclav 
Číslo projektu:                              2182000193
Výzva:                                             Výzva č. 1/2022 NPO
Název komponenty:                  Rekonstrukce veřejného osvětlení - Komponenta 2.2.2
Celkové výdaje projektu:          10 549 152,00 Kč
Výše dotace:                                  8 666 130,00 Kč
Spoluúčast města:                        1 883 022,00 Kč 

 

V rámci dotace Komponenta 2.2.2 NPO, která je určena na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie, je počítáno s kompletní rekonstrukcí VO ve městě Břeclav. Stávající svítidla budou nahrazena novými LED svítidly, a to na základě světelně-technických výpočtů. Bude provedena výměna 62 ks stožárů, rekonstrukce 3 ks rozvaděčů a výměna a doplnění 717 ks svítidel.