Bc. Hana Tichá DiS.

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova C (ve dvoře), II. patro

Telefon

519 311 448

Mobil

Email

Sekce / oddělení

Úsek dopravních přestupků

Číslo místnosti

810

Funkce

dopravní přestupky