Zdeněk Janíček

Fotografie kontaktu

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova C (ve dvoře), I. patro

Telefon

519 311 340

Mobil

Email

Sekce / oddělení

Úsek evidence vozidel a zkušební komisaři

Číslo místnosti

710

Funkce

evidence vozidel