Bc. Vladimír Helešic

Fotografie kontaktu

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 10, II. patro

Telefon

519 311 337

Mobil

Email

Sekce / oddělení

Úsek evidence vozidel a zkušební komisaři

Číslo místnosti

305

Funkce

zkušební komisař, SME