JUDr. Hana Dědová

Fotografie kontaktu

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, I. patro (žluté)

Telefon

519 311 300

Mobil

731 428 211

Email

Sekce / oddělení

Zastupitelstvo města
Kontrolní výbor

Oddělení právní

Číslo místnosti

224

Funkce

zastupitelka, členka kontrolního výboru, členka kulturní komise