Bc. Simona Michalovičová

Fotografie kontaktu

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, přízemí

Telefon

519 311 380

Mobil

731 428 222

Email

Sekce / oddělení

Odbor majetkový

Číslo místnosti

2

Funkce

vedoucí oddělení, prodeje nemovitostí a správa pozemků v majetku města v gesci odboru majetkového, tajemnice komise majetkové