Lenka Starnovská

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, přízemí

Telefon

519 311 386

Mobil

Email

Sekce / oddělení

Oddělení majetkové

Číslo místnosti

1

Funkce

agenda věcných břemen, udělování souhlasů za vlastníka (město Břeclav) v rámci správních řízení, prodej nemovitostí v majetku města