Ing. Gabriela Michalicová

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, I. patro (žluté)

Telefon

519 311 330

Mobil

Email

Sekce / oddělení

Úsek registrace

Číslo místnosti

121

Funkce

metodik oddělení OŽÚ