Milan Vojta MBA, M.A.

Fotografie kontaktu

Adresa

 

Telefon

601 585 725

Mobil

Email

Sekce / oddělení

Finanční výbor
Zastupitelstvo města

Číslo místnosti

 

Funkce

zastupitel, člen finančního výboru, místopředseda komise sociální a zdravotní, člen komise seniorů