Bc. Petra Hrabicová

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, I. patro (žluté)

Telefon

519 311 269

Mobil

731 428 290

Email

Sekce / oddělení

Orgán soc.-právní ochrany dětí

Číslo místnosti

133

Funkce

referentka náhradní rodinné péče