Ing. Regína Suchá

Fotografie kontaktu

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, I. patro (žluté)

Telefon

519 311 224

Mobil

731 428 276

Email

Sekce / oddělení

Odbor stavební a životního prostředí
Oddělení vodního hospodářství, ovzduší a památkové péče

Číslo místnosti

115

Funkce

vedoucí oddělení, povolování odběrů vod a vypouštění odpadních vod, povolování vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod