Ing. Čestmír Blažek

Fotografie kontaktu

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, přízemí

Telefon

519 311 442

Mobil

731 428 245

Email

Sekce / oddělení

Odbor majetkový

Číslo místnosti

7

Funkce

vedoucí odboru majetkového, správa majetku města v gesci odboru majetkového