Ing. Iveta Roušová

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova C (ve dvoře), I. patro

Telefon

519 311 427

Mobil

Email

Sekce / oddělení

Úsek dopravních přestupků

Číslo místnosti

707

Funkce

dopravní přestupky