Ing. Zdeněk Urban

Fotografie kontaktu

Adresa

 

Telefon

Mobil

777 794 201

Email

Sekce / oddělení

Zastupitelstvo města
Kontrolní výbor

Finanční výbor

Číslo místnosti

 

Funkce

zastupitel, člen finančního a kontrolního výboru, člen komise majetkové