Dagmar Švendová BA, LL.M.

Fotografie kontaktu

Adresa

 

Telefon

Mobil

Email

Sekce / odděleníZastupitelstvo města
Finanční výbor

Číslo místnosti

 

Funkce

zastupitelka, členka finančního výboru, komise rozvoje a územního plánování a komise pro strategické řízení