Milan Pospíšil

Fotografie kontaktu

Adresa

 

Telefon

Mobil

Email

Sekce / oddělení

Zastupitelstvo města
Finanční výbor

Číslo místnosti

 

Funkce

zastupitel, člen finančního výboru, předseda komise sportovní