Ing. Tomáš Frýdek

Adresa

 

Telefon

Mobil

Email

Sekce / oddělení


Číslo místnosti

 

Funkce

předseda komise rozvoje a územního plánování, člen komise majetkové