Ing. Dana Šebestíková

Fotografie kontaktu

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 42/3, II. patro (zelené)

Telefon

519 311 335

Mobil

731 428 247

Email

Sekce / oddělení

Útvar interního auditu
Kontrolní výbor

Číslo místnosti

223

Funkce

interní auditorka, tajemnice kontrolního výboru