Ing. Vladimíra Kubíková

Fotografie kontaktu

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, I. patro (žluté)

Telefon

519 311 202

Mobil

731 428 237

Email

Sekce / oddělení

Oddělení zemědělství a ochrany přírody

Číslo místnosti

114

Funkce

ochrana zemědělského půdního fondu, rostlinolékařská péče