Mgr. Petra Hroudná

Fotografie kontaktu

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, II. patro (zelené)

Telefon

519 311 394

Mobil

Email

Sekce / oddělení

Oddělení rozvoje

Číslo místnosti

219

Funkce

stanoviska k záměrům na území města, dotační činnosti pro město, tajemnice komise rozvoje a územního plánování