Helena Horká

Fotografie kontaktu

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova C (ve dvoře), II. patro

Telefon

519 311 410

Mobil

Email

Sekce / oddělení

Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik

Číslo místnosti

807

Funkce

matrika