Jana Grbavčicová

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova B, I. patro

Telefon

519 311 384

Mobil

Email

Sekce / oddělení

Oddělení sekretariátu starosty

Číslo místnosti

138

Funkce

asistentka