Bc. Ivana Otáhalová

Fotografie kontaktu

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, II. patro (zelené)

Telefon

519 311 423

Mobil

Email

Sekce / oddělení

Odbor ekonomický

Číslo místnosti

 

Funkce

vedoucí oddělení rozpočtu a místních poplatků