Ing. Josef Gajdoš

Adresa

 

Telefon

Mobil

603 235 220

Email

Sekce / oddělení

Číslo místnosti

 

Funkce

Oblastní charita Břeclav