Ivana Kučerová

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, I. patro (žluté)

Telefon

519 311 434

Mobil

731 680 092

Email

Sekce / oddělení

Oddělení stavební úřad

Číslo místnosti

127

Funkce

povolování staveb Břeclav a Charvátská Nová Ves