Yveta Darmovzalová

Fotografie kontaktu

Adresa

Náměstí T. G. Masaryka 42/3, budova A, II. patro (zelené)

Telefon

519 311 248

Mobil

Email

Sekce / oddělení

Oddělení rozpočtu a místních poplatků

Číslo místnosti

207

Funkce

místní poplatek za komunální odpad