Ing. Lucia Vyrubalíková

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, I. patro (žluté)

Telefon

519 311 226

Mobil

731 680 171

Email

Sekce / oddělení

Oddělení vodního hospodářství, ovzduší a památkové péče

Číslo místnosti

116

Funkce

povolování studní, rybníků, závlah, staveb na ochranu před povodněmi