Lenka Trčková

Adresa

Náměstí T. G. Masaryka 42/3 - přízemí

Telefon

519 311 227

Mobil

Email

Sekce / oddělení

Oddělení majetkové

Číslo místnosti

1

Funkce

prodej nemovitostí v majetku města, výkupy a směny nemovitostí, pachty, výpůjčky a pronájmy pozemků v majetku města