Bc. Josef Podmol

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, I. patro (žluté)

Telefon

519 311 349

Mobil

Email

Sekce / oddělení

Sociální služby

Číslo místnosti

 

Funkce

veřejný opatrovník, agenda zvláštního příjemce důchodových dávek, výdej lékařských předpisů (recepty a žádanky) s modrým pruhem