Bc. Roman Teichman

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, II. patro (zelené)

Telefon

519 311 319

Mobil

731 428 213

Email

Sekce / oddělení

Oddělení informatiky

Číslo místnosti

216

Funkce

informatik