Bc. Karel Kříž LL.M

Fotografie kontaktu

Adresa

 

Telefon

Mobil

Email

Sekce / oddělení

Zastupitelstvo města
Kontrolní výbor

Číslo místnosti

 

Funkce

zastupitel, člen kontrolního výboru, člen komise majetkové