Ing. Magda Lengálová

Fotografie kontaktu

Adresa

 

Telefon

Mobil

Email

Sekce / oddělení

Zastupitelstvo města
Kontrolní výbor

Číslo místnosti

 

Funkce

zastupitelka, členka kontrolního výboru a komise sportovní