Ing. et Ing. Filip Šálek

Fotografie kontaktu

Adresa

 

Telefon

Mobil

Email

Sekce / oddělení

Komise pro místní Agendu 21 a Zdravé město Břeclav

Zastupitelstvo města
Finanční výbor

Číslo místnosti

 

Funkce

zastupitel, člen finančního výboru, předseda komise dopravní, člen komise životního prostředí, komise pro strategické řízení a komise pro místní Agendu 21 a Zdravé město Břeclav