Ing. František Zugar

Fotografie kontaktu

Adresa

 

Telefon

Mobil

Email

Sekce / oddělení

Zastupitelstvo města
Rada města

Číslo místnosti

 

Funkce

radní, člen finančního výboru, člen komise dopravní