Ing. Pavel Halady

Adresa

 

Telefon

Mobil

Email

Sekce / oddělení

Číslo místnosti

 

Funkce

člen komise rozvoje a územního plánování