Jana Šlancarová

Adresa

 

Telefon

Mobil

Email

Sekce / oddělení

Číslo místnosti

 

Funkce

členka komise životního prostředí