Ing. Bronislava Matochová

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 42/3, I. patro (žluté)

Telefon

519 311 297

Mobil

731 680 099

Email

Sekce / oddělení

Oddělení stavební úřad

Číslo místnosti

126

Funkce

povolování staveb pro kat. území Břeclav