JUDr. Josef Darmovzal

Adresa

Náměstí T.G. Masaryka 42/3.

Telefon

519 311 347

Mobil

603 868 422

Email

Sekce / oddělení

Odbor správních činností

Číslo místnosti

801

Funkce

vedoucí oddělení dopravy a přestupkového řízení, tajemník komise dopravní