Kristýna Rusková

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova B, I. patro

Telefon

519 311 382

Mobil

731 428 236

Email

Sekce / oddělení

Oddělení sekretariátu starosty

Číslo místnosti

143

Funkce

asistentka místostarosty R. Zemánka