Ing. Miroslava Bradová

Adresa

Náměstí T.G. Masaryka 42/3, budova A , I. patro (žluté)

Telefon

519 311 346

Mobil

731 680 096

Email

Sekce / oddělení

Oddělení stavební úřad

Číslo místnosti

127

Funkce

povolování staveb pro katastrální území Břeclav