Ing. arch. Dagmar Bowyer

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, II. patro (zelené)

Telefon

519 311 342

Mobil

Email

Sekce / oddělení

Oddělení úřadu územního plánování

Číslo místnosti

226

Funkce

pořizování územních plánů a jejich změn v obcích Bulhary, Přítluky, V. Bílovice, Zaječí. Pořizování územních studií, vydává závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona.