Jaroslav Tichý

Adresa

Náměstí T. G. Masaryka 42/3, budova A, přízemí

Telefon

519 311 270

Mobil

730 174 944

Email

Sekce / oddělení

Oddělení správy nemovitostí

Číslo místnosti

8

Funkce

Opravy budov ve správě odboru majetkového, školských zařízení a sakrálních staveb