Ing. Bc. Tomáš Letocha

Fotografie kontaktu

Adresa

Náměstí T.G. Masaryka 42/3, přízemí

Telefon

519 311 273

Mobil

739 560 911

Email

Sekce / oddělení

Odbor kanceláře tajemníka

Číslo místnosti

033

Funkce

vedoucí odboru kanceláře tajemníka