Ing. Jana Matušinová

Fotografie kontaktu

Adresa

Náměstí T.G. Masaryka 42/3, I. patro (žluté)

Telefon

519 311 411

Mobil

Email

Sekce / oddělení

Odbor sociálních věcí

Číslo místnosti

134

Funkce

vedoucí odboru sociálních věcí, tajemnice komise sociální a zdravotní