Ing. Veronika Bukvová

Adresa

Náměstí T. G. Masaryka 42/3, I. patro (žluté)

Telefon

519 311 362

Mobil

735 193 429

Email

Sekce / oddělení

Oddělení stavební úřad

Číslo místnosti

128

Funkce

povolování staveb Hrušky, Bulhary