Ing. Klára Lenzová

Adresa

Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, II. patro (zelené)

Telefon

519 311 247

Mobil

Email

Sekce / oddělení

Oddělení úřadu územního plánování

Číslo místnosti

226

Funkce

Pořizování územních studií, vydává závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona, pořizování územních plánů a jejich změn v obcích M.N.Ves, Týnec, Ladná, Lanžhot