Ing. Radek Ratajský

Fotografie kontaktu

Adresa

Náměstí T. G. Masaryka 42/3, II. patro (zelené)

Telefon

519 311 354

Mobil

Email

Sekce / oddělení

Oddělení úřadu územního plánování

Číslo místnosti

227

Funkce

pořizování úz. plánů a jejich změn v obcích M. Žižkov, Podivín, Hlohovec, pořizování úz. studií, vydávání záv. stanovisek dle § 96b stav. zákona