Ing. Alena Studenitsch Janotová

Fotografie kontaktu

Adresa

Náměstí T. G. Masaryka 42/3, II. patro (zelené)

Telefon

519 311 246

Mobil

732 743 188

Email

Sekce / oddělení

Odbor kanceláře tajemníka

Číslo místnosti

208

Funkce

vedoucí oddělení vnitřní správy